Veileder for tilskudd til boligtiltak

14. Avskrivning

Tilskuddet avskrives ved utbetaling.

(Forskrift § 14)