Veileder for tilskudd til boligtiltak

§ 14 Avskrivning

Tilskuddet avskrives ved utbetaling.