Veileder for tilskudd til boligtiltak

Om veilederen

Denne veilederen er ment som en hjelp for frivillige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommuner, som ønsker å søke Husbanken om tilskudd til boligtiltak.

Forskriften er uthevet ved innledningen til hvert kapittel. Veiledningsteksten utfyller forskriften og er til hjelp i forståelsen av regelverket.