Veileder for tilskudd til boligtiltak

13. Kontroll med vilkår – rett til opplysninger

Husbanken kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å

  1. kreve de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for kontrollen
  2. innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
  3. besiktige tiltaket.

Tilskuddsmottakeren skal medvirke til besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.

(Forskrift § 13)