Veileder for tilskudd til boligtiltak

§ 6 Tilskudd til leieboerorganisasjoner

Leieboerorganisasjoner kan få tilskudd til driften av organisasjonen.

Formålet med tilskudd til leietakerorganisasjoner er å ivareta leietakeres interesser.

I vurderingen av søknader til drift av leietakerorganisasjoner legger Husbanken vekt på

  • Antall medlemmer på søknadstidspunktet
  • Hvordan organisasjonen ivaretar leietakeres interesser og sprer kunnskap om leiemarkedet