Veileder for tilskudd til boligtiltak

6. Tilskudd til leieboer­organisasjoner

Leieboerorganisasjoner kan få tilskudd til driften av organisasjonen.

(Forskrift § 6)

Formålet med tilskudd til leietakerorganisasjoner er å ivareta leietakeres interesser.

I vurderingen av søknader til drift av leietakerorganisasjoner legger Husbanken vekt på

  • antall medlemmer på søknadstidspunktet
  • hvordan organisasjonen ivaretar leietakeres interesser og sprer kunnskap om leiemarkedet