2.2 Netto tilvekst eller rehabilitering med videre

Investeringstilskuddet delt i to ordninger:

Investeringstilskudd til rehabilitering med videre og investeringstilskudd til netto tilvekst av omsorgsplasser.

(Retningslinje 2.2)