2. Hva kan det gis tilskudd til

I dette kapitlet har vi beskrevet de ulike tiltakene som kan få investeringstilskudd, netto tilvekst og rehabilitering.