6.1 Tilskuddsavtale

Husbankens tilskuddsbrev undertegnes av ordfører eller annen fullmaktshaver i kommunen. Tilskuddsbrevet med aksept av vilkårene utgjør tilskuddsavtalen.

(Retningslinje 6.1)

Kommunen skal sende inn en kopi av tilsagnsbrevet med underskrevet og stemplet aksept fra ordfører/fullmaktshaver innen tre uker etter mottatt tilsagn. I motsatt fall er ikke tilsagnet bindende. Avtalen mellom Husbanken og kommunen må returneres via Altinn eller i originalversjon per post.