Presisering av øvrige vilkår

Se underkapitlene for veiledning.