5. Prioriteringer

Søknadene behandles fortløpende. Prosjekter med snarlig forventet oppstart kan bli prioritert.

(Retningslinje 5)

I søknaden må kommunen oppgi en realistisk dato for når prosjektet vil bli igangsatt dersom tilskudd skal kunne innvilges.