Bolig­sosialt arbeid

Målet for norsk boligpolitikk, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo godt og trygt. Her kan du lære om strategier, metoder og virkemidler for det boligsosiale arbeidet i kommunene. 

Husbanken skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og til at vanskeligstilte kan skaffe og beholde en egnet bolig. Les mer om vårt samfunnsoppdrag.

Husbanken skal være en faglig støttespiller for kommunene og sette den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken ut i livet. Gjennom kommunestrategien får alle landets kommuner et helhetlig tilbud fra Husbanken, bestående av økonomiske virkemidler, veiledning, digitale plattformer, arrangementer, informasjon og opplæring, og nettverk.

Boligsosiale temaer

Virkemidler