Drammen: Vi setter søkelys på flere former for leie til eie

Start: 17. april 2018 09:00
Slutt: 17. april 2018 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen, 1. etasje
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 16. april 2018 13:00

Over 40 deltakere fikk med seg frokostmøtet i Drammen, der vi satte søkelyset på ulike eieformer. Vi fikk blant annet besøk fra «Eie først» i Ringerike v/programleder Kirsten Orebråten, Edle Holt i Husbanken samt «Leie til eie» i Drammen kommune v/ spesialkonsulent Monica Strøm. Her er foredragene.

 frokostmte 174

Bildet over: Fra venstre Edle Holt i Husbanken, Kirsten Orebråten Ringerike kommune, Drammen kommune v/spesialkonsulent Monica Strøm.
Til høyre møteleder Anita Pettersen fra Husbanken

Her er foredragene:

Foredrag om leie til eie i Ringerike kommune

Foredrag Drammen kommune leie - eie

 
«Eie først - for familier med lav inntekt» er et nytt samarbeidsprosjekt i Ringerike kommune. Det går ut på at barnefamilier med behov for en stabil bolig får hjelp til å kjøpe med en gang. Samtidig får de voksne i familien hjelp og støtte til å komme i jobb og til å bli økonomisk selvhjulpne. Vi får høre mer om dette fra programleder Kirsten Orebråten i Ringerike kommune. Edle Holt i Husbanken vil supplere henne og fortelle om Husbankens rolle i forbindelse med dette samarbeidet.

Drammen kommune har brukt «leie til eie» og startlån svært offensivt og hjulpet mange husstander fra leid til eid bolig. Kommunes metode er blant annet systematisk kartleggingsarbeid, god administrativ og politisk forankring og høy kompetanse hos saksbehandlere. Vi har invitert spesialkonsulent Monica Strøm til å fortelle mer om dette.