Kjøpe, bygge eller oppgradere bolig i en distriktskommune

Lån fra Husbanken og kommunen kan bidra til finansiering av boliger i distriktene. Her er en oversikt over lån som kan være aktuelle hvis du har problemer med å få tilstrekkelig finansiering i en vanlig bank.

Startlån fra kommunen

Startlån er som hovedregel for personer og familier med langvarige boligfinansieringsproblemer. Men kommunene kan også bruke startlån for å tiltrekke seg og beholde ansatte som er viktige for det lokale næringslivet og kommunen. Dette gir kommunene rom for å ta distriktspolitiske hensyn i behandlingen av søknader om startlån.

Kommunen kan velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for

  • at du skal kunne fortsette å arbeide i kommunen
  • at du skal velge å ta en jobb i kommunen

Startlån fra kommunen

Lån fra Husbanken til å bygge bolig

I noen distriktskommuner er markedsverdien av nybygde boliger ofte lavere enn byggekostnadene. Det medfører en risiko for at boligen senere må selges med tap, og den risikoen vil ikke alltid private banker ta.

Dersom du/dere har tilstrekkelig betjeningsevne, kan Husbanken akseptere en høyere belåningsgrad til bygging av boliger i distriktskommuner enn vi gjør i andre deler av landet. Du må enten bygge en livsløpsbolig eller en miljøvennlig bolig for at Husbanken skal kunne gi lån.

Lån til å bygge miljøvennlig bolig

Lån til å bygge livsløpsbolig

Lån fra Husbanken til å oppgradere bolig

Du/dere kan også få lån til boligkvalitet fra Husbanken til å oppgradere boligen din, enten for å redusere energiforbruk eller for å oppnå god tilgjengelighet.

Lån til å oppgradere bolig

Lån til å kjøpe bolig fra utbygger

Hvis du/dere vil kjøpe bolig av en utbygger som har fått forhåndsgodkjent boligen for finansiering i Husbanken, er det allerede fastlagt hvor stor del av kjøpesummen du kan låne hos oss, forutsatt at du har tilstrekkelig betjeningsevne. 

Lån til å kjøpe bolig fra utbygger