Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Virkeområde for tilskudd til energitiltak

Forskriften gjelder ikke for Svalbard.

(Forskrift § 2)