Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Virkeområde

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder ikke for Svalbard.