Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023.

(Forskrift § 11)