Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Formålet med tilskudd til energitiltak

Formålet med tilskuddet er å bidra til energioppgradering av kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

(Forskrift § 1)

Kommunen skal gjennomføre energitiltak som fører til redusert årlig energibehov, eller redusert behov for kjøpt energi. Dette skal gi reduserte energiutgifter for leietakere og permanent forbedring av bygg, uten at husleien økes. Redusert energibehov knyttet til hvert enkelt tiltak, blir beregnet i en egen modell i søknadsløsningen.