Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Omgjørings­adgang og tilbakebetalings­plikt

Husbanken kan omgjøre vedtaket om å gi tilskudd dersom kravene i forskriften eller vilkårene i tilskuddsvedtaket ikke kan overholdes. Dersom det viser seg at kravene i forskriften eller vilkårene i tilskuddsvedtaket ikke er overholdt etter at tilskuddet er utbetalt, kan Husbanken kreve at tilskuddsmottaker betaler tilbake tilskuddet helt eller delvis.

(Forskrift § 10)