Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Kontroll med vilkår – rett til opplysninger

Husbanken kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å

  1. kreve opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
  2. besiktige tiltaket

Tilskuddsmottakeren skal medvirke til besiktigelse av tiltaket dersom det er nødvendig for kontrollen.

(Forskrift § 8)