Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Avskrivning

Tilskudd avskrives ved utbetaling.

(Forskrift § 9)