Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Avskrivning

§ 9 Avskrivning

Tilskudd avskrives ved utbetaling.