Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Hvordan tilskuddet beregnes

Husbanken utmåler tilskuddet basert på normerte verdier for redusert energikostnad og kostnad ved å gjennomføre disse tiltakene sammenlignet med standard i markedet. Utbetalt tilskudd kan ikke overstige 50 % av faktiske kostnader.

Tilskuddet kan ikke overstige 5 millioner kroner per prosjekt.

(Forskrift § 6) 

Modellen beregner tilskuddet automatisk, og tar ikke hensyn til de faktiske kostnadene som kommunene måtte ha med å gjennomføre energitiltaket. Det vil ikke være mulig å legge inn andre kostnader enn det modellen legger til grunn. Ved utbetaling av tilskuddet legges de faktiske kostnader til grunn, og utbetalt tilskudd kan ikke overstige 50 % av tiltakene faktiske kostnader.

Grensen på 5 millioner kroner pr prosjekt gjelder selv om tiltak gjennomføres over flere år eller i flere omganger.