Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Veileder tilskudd til energitiltak

Tilskuddet skal gå til tiltak som reduserer behovet for energi i kommunalt disponerte boliger. Her får du veiledning til forskriften for tilskuddet.