Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Saksbehandling

Søknaden skal sendes til Husbanken gjennom Husbankens søknadsløsning.

Husbanken kan fastsette krav til hva søknaden skal inneholde, og kan be om andre opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å avgjøre søknaden.

Husbanken fastsetter frist for ferdigstillelse av tiltak og rapportering.

(Forskrift § 5)

Kommunene skal søke gjennom e-søknadsløsning på husbanken.no og logger seg inn via Altinn. Der skal søkeren legge inn opplysninger om hvilke eiendommer kommunen søker tilskudd til, og hvilke tiltak de skal iverksette. På bakgrunn av opplysninger i matrikkel, hvilke tiltak som søkes og antall boliger tiltakene omfatter, vil tilskudd og forventet redusert energi blir beregnet gjennom en egen beregningsmodell. Det er ikke anledning søke andre tiltak enn de som kommer frem av tiltakslisten, eller legge frem egne energisparingsberegninger.

Det kan ikke søkes om tilskudd til samme tiltak flere ganger på samme prosjekt/bygning.

Tiltakene skal normalt gjennomføres innen ett år fra det blir gitt tilsagn.