Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Hvem kan få tilskudd

§ 3 Hvem kan få tilskudd 

Kommuner kan få tilskudd.

Veiledning til § 3

Med kommuner menes også kommunale foretak (KF). Kommunale stiftelser er ikke omfattet av denne ordningen.