Veileder for tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Hvem kan få tilskudd

Kommuner kan få tilskudd.

(Forskrift § 3) 

Med kommuner menes også kommunale foretak (KF). Kommunale stiftelser er ikke omfattet av denne ordningen.