Leie bolig av kommunen

kommunen sin nett-side
kan du finne ut hvordan du kan søke
om å få leie en bolig av kommunen.

Det er forskjellige hus og leiligheter
du kan leie.
Boligene kan ligge spredt
eller som bo-fellesskap.

Boligene kan være med eller uten
egen plass for personalet.

Snakk med kommunen
om hva som passer best for deg.

Å leie bolig

Det mest vanlige
er å ha en avtale for 3 år av gangen.

Snakk med kommunen
hvis du synes 3 år er for kort.
Du kan be om å få leie
lengre enn 3 år.

Hus-leie

Når du leier må du betale penger
hver måned for å bruke boligen.

Det er vanlig at du må betale
omtrent like mye som naboene dine
betaler for en lignende bolig.

Du skal ikke betale mer i hus-leie
enn det andre betaler
for lignende boliger.

Hvis du og kommunen
ikke er enige om hus-leien
kan du klage. 

Her kan du lese mer om å klage

Før du flytter inn er det lurt å sjekke
at boligen er vasket og i god stand.
Hvis noe er feil eller mangler
må du ta kontakt med kommunen med en gang.
Du har ansvar for å holde boligen i orden
når du leier.

Du skal ha en leie-kontrakt

Dette er en avtale
mellom deg og kommunen.

I leie-kontrakten står det

  • hvor mye du skal betale i hus-leie.
  • hvilke regler du må følge når du bor der.
  • hva som er kommunens ansvar.
  • hvor lenge avtalen varer.

Både du og kommunen må skrive under
på leie-kontrakten.
Det er viktig at du er enig
i det som står i kontrakten
før du skriver under.

Det er lurt at noen ser på kontrakten
sammen med deg
før du skriver under.