Likeperson: En hjelper med erfaring

En likeperson er en person
som har erfaring
med å skaffe bolig
til personer med utviklings-hemming.

Personen vet mye
om hvilke problemer
som kan oppstå.

Hvis du er medlem
av en organisasjon
kan de gi deg råd
og hjelp til å skaffe deg en bolig.

På nett-siden til NFU (Norsk Forbund for Utviklings-hemmede)
finner du navn på likepersoner.
Du kan spørre dem om hvem
som kan svare
på spørsmål om bolig.

Finn likepersoner i NFU