Kjøpe bolig når du har verge

En verge er en person som hjelper deg.

Vergen kan hjelpe deg
med å kjøpe bolig.

Først må du spørre statsforvalteren om lov til 

  • å ta opp lån
  • å bruke pengene du har i banken

Så kan du og vergen
sende søknad om startlån til kommunen.

Kommunen kan hjelpe deg
og vergen din med å søke.

Hvis kommunen har tilskudd,
kan dere søke om det.

Tilskudd er penger
du kan få fra kommunen.
Det gjør at du kan betale mindre
for boligen du vil kjøpe.