Bo-fellesskap

Et bo-fellesskap er en samling av boliger.
Bo-fellesskapet bør ikke ha flere enn 8 boliger.

I et bo-fellesskap
er det som regel et felles-areal.  
Der kan du finne på ting,
sammen med naboene dine. 
Du kan gå dit hvis du har lyst.

I et bo-fellesskap er det ofte
en egen plass for personalet.
Noen steder er personalet der hele døgnet.
Andre steder er personalet der bare på dagtid.

Du kan leie en bolig i et bo-fellesskap
som kommunen eier.
Det går også an å kjøpe en bolig
i et bo-fellesskap.

Du kan også bo for deg selv,
uten å være en del av et bo-fellesskap.
Du vil likevel få hjelp
hvis du trenger det.
De som skal hjelpe deg
kommer hjem til deg.

Du må tenke gjennom
hva som vil passe best for deg.