Kjøpe bolig

Her kan du lese om
hva du kan gjøre hvis du vil
kjøpe en brukt eller en
nybygget bolig.

Låne penger til å kjøpe bolig

Du kan be om å få snakke
med noen i kommunen.

Kommunen kan hjelpe dere med 

  • å finne ledige boliger.
  • å finne ut hva du trenger hjelp med
    etter at du har flyttet.
  • hva du har råd til å kjøpe.
  • å søke lån og støtte.

Du kan søke om å låne penger
fra kommunen.
Dette lånet heter startlån.

Kommunen kan hjelpe deg
med å finne ut
hvor mye du kan låne.

Når du har kjøpt bolig
må du kunne betale tilbake lånet.
I tillegg må du betale andre regninger.

Lag et budsjett som viser hvordan
du skal betale tilbake pengene 
du låner for å kjøpe bolig.

Om du har spart penger
kan du kjøpe en dyrere bolig
enn om du ikke har spart penger.

Noen kommuner kan også
gi deg tilskudd.
Det gjør at du kan låne litt mindre penger.

Kjøpe hus eller leilighet

Når du kjøper et hus eller en leilighet
må du skrive en kontrakt. 

Kontrakten er et brev
med det du og den du kjøper boligen av
er enige om.

Her er en kontrakt dere kan bruke

Flytte inn i en brukt bolig

En brukt bolig er et hus eller en leilighet
der noen har bodd før deg.

Du må møte den du kjøper boligen av
før du flytter inn.

Dere skal se på alle rommene sammen.
Sjekk at boligen er sånn det står i kontrakten
at den skal være.

Huseiernes Landsforbund har gode råd
når du skal flytte inn på et nytt sted.

Flytte inn i en ny bolig

En ny bolig er et hus eller en leilighet
der ingen har bodd før deg.

Det er lurt å ta med en fagperson
som ser på boligen sammen med deg
før du flytter inn.

Sjekk grundig at huset er sånn
det står i kontrakten at det skal være.

Etter ett år ser du og den du har kjøpt boligen fra
på leiligheten eller huset på nytt.
Dere ser etter om huset er som det skal.
Eller om det er noen feil.
Dette kalles ettårsbefaring.