Kommunen lager planer og bestemmer

Når kommunen skal bestemme
hva de skal bruke penger på
og hvor de vil bygge,
lager de ulike planer.

Det tar ofte mange år å lage slike planer.
Du kan si hva du mener er viktig
før kommunen bestemmer seg.
Du kan påvirke hva kommunen skal gjøre.

Du har rett til å si din mening

Alle som vil skal få si sin mening
når kommunen lager nye planer.
Selv om det er kommunen
som bestemmer til slutt.

Du skal bli hørt i saker
som handler om deg
og hjelpen du får.

Kommunen skal gjøre det lett for deg
å si hva du mener til dem.
Hvis de ikke gjør det, bryter de loven. 

Hvor kan du si hva du mener?

Du kan snakke med
rådet for personer med nedsatt funksjons-evne.
Alle kommuner skal ha et slikt råd.

Kommunen skal alltid
snakke med rådet om saker
som gjelder personer med nedsatt funksjons-evne.

Rådet kan også snakke
med kommunen om saker
som de mener er viktige.
Viktige saker kan være

  • hvilken hjelp du skal få fra kommunen
  • hvor mye hjelp du skal få
  • hvor du skal bo
  • hvilken bolig du har