Å finne en bolig  

Det er lurt å se om finner en bolig
du har lyst til å bo i
i nærheten av der du bor i dag.

Hvis du ikke finner en bolig
du kan kjøpe eller leie,
kan det hende du vil bygge en ny bolig.
Dette kan bli en stor jobb
som tar lang tid.

Du kan også spørre kommunen
om de vil lage et borettslag
og selge en bolig til deg.

Da kan du og dine nærmeste
be om å få være med å bestemme
hvordan det skal bli.  
Dere kan også hjelpe til
underveis i arbeidet.