Å ta vare på boligen

Det er viktig å ta godt vare på boligen din.
Da kan den være et godt sted å bo mange år.

Hva er vedlike-hold?

Både små reparasjoner
og store arbeider kalles vedlike-hold.

Kanskje du må male veggene på kjøkkenet. 
Utelyset må av og til byttes. 

Noen ganger må man skifte tak, 
vinduer eller vegger på huset. 
Dette kan gjøre huset bedre å bo i.

Nye vinduer, nytt tak eller vegger
gjør boligen varmere. 
Da kan du bruke
mindre penger på strøm.

Hvis du eier bolig

Når du eier boligen må du ta vare på den
både inni og utenpå. 

Ikke vent med å reparere ting 
som er slitt eller ødelagt. 
Det kan bli dyrt!

Det lurt å spare litt penger hver måned
til store og små arbeider i huset.

Hvis du bor i borettslag

Hvis du bor i et borettslag, har dere et styre.
Styret har ansvar for vedlike-hold ute.
Styret vil fortelle dere hva som må gjøres. 

Husleien vil bli større 
hvis det er nødvendig med store arbeider. 
Det er viktig å vite hvor mye husleien vil øke.

Dere som bor i borettslaget, 
skal få være med å bestemme 
om store arbeider skal gjøres.

Hvis du leier bolig

Når du leier bolig har du ansvar for
å ta vare på innsiden av huset. 

Hvis du leier bolig av kommunen, 
må du ta vare på innsiden av boligen din. 

Når du flytter inn, 
må du og kommunen være enige
om hvordan boligen er. 

Du må si ifra til kommunen
hvis noe er ødelagt når du flytter inn.
Du og kommunen må bli enige om 
hvordan det skal fikses.
 
Det står mer om hva du har ansvar for
og hva kommunen har ansvar for i Husleieloven.

Leie-kontrakten vil også si noe
om kommunen sitt ansvar for vedlike-hold.