Boliger til personer med utviklingshemming

Kommunal planlegging

Planverket danner grunnlaget for alt kommunen skal prioritere og gjennomføre.

De kommunale planene gir:

  • Føringer for hva som er kommunens største utfordringer  
  • Er grunnlaget for satsingsområder og strategier
  • Avgjør hvor det kan bygges og hva kommunen skal bruke penger til fremover

Det vil derfor være nyttig i prosessen med å skaffe deg en god bolig å ha kunnskap om:

  • hva det kommunale planverket er
  • innholdet i de eksisterende planer
  • planer som er under utarbeiding