Boliger til personer med utviklingshemming

Forberedelsen

Mange unge drømmer om å skaffe seg egen bolig. Å flytte ut fra foreldrehjemmet, til noe som du kan kalle ditt eget, krever forberedelser. Mangel på tilbud gjør at for mange bor lenge hjemme.

8 av 10 personer med utviklingshemming ønsker å eie sin egen bolig. Likevel leier de aller fleste bolig i kommunale bofellesskap. Dette på tross av at mange utviklingshemmede har økonomi til å kjøpe sin egen bolig.

En god forberedelse er viktig for at du i størst mulig grad skal kunne bestemme hvor og hvordan du skal bo. Her finner du informasjon du bør kjenne til for at du skal være mest mulig forberedt når du starter jakten på egen bolig.

Vil du bygge en ny bolig, alene eller sammen med andre, må du være klar over at dette kan ta lang tid, gjerne flere år. Det er derfor lurt at du og de rundt deg snakker sammen om hva du ønsker deg, gjerne flere år før du har tenkt til å flytte.

Sjekk også ut hvilke botilbud kommunen kan tilby. Det er viktig at du har oversikt over økonomien din, og ser hvilke muligheter du har for å leie eller kjøpe bolig.