Boliger til personer med utviklingshemming

Etter innflytting

Leier du en kommunal bolig, vil de fleste boutgiftene dine være en del av husleia. Eier du boligen din, har du ansvar for å betale alle boutgifter selv. Dette er utgifter til strøm, forsikring, fellesutgifter, og renter og avdrag på lån. Du har også ansvar for å vedlikeholde boligen.

I dette kapittelet kan du lese om:

  • Hvorfor borettslag er en god måte å organisere et bofellesskap eller boliger på for å ivareta utvendig vedlikehold.
  • Hva du som leietaker kan gjøre hvis du bor i en kommunal bolig og opplever at kommunen ikke tar ansvar for vedlikeholdet.
  • Hva du som eier en bolig kan gjøre hvis du ønsker å selge en prisklausulert bolig.
  • Hvilke økonomiske ordninger som finnes når du har behov for å oppgradere boligen og/eller redusere energibruk.