Boliger til personer med utviklingshemming

Støtte og hjelp fra en likeperson

Det er mye du skal sette deg inn i når du skal kjøpe bolig. Da kan det være fint å få hjelp fra en person som har vært igjennom prosessen med å skaffe bolig til en eller flere personer som har en funksjonshemming. Dette kalles en likeperson.

Likepersonsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner dreier seg om å møte andre som har vært i samme situasjon, og om å få støtte og hjelp til å komme videre./p>

Normalt vil den som overfører erfaringer har lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Erfaringene kan dreie seg om reaksjoner i forbindelse med en funksjonsnedsettelse eller hvordan en kan mestre en hverdag med nedsatt funksjonsevne. 

En likeperson stiller opp frivillig og får ikke lønn for å dele sine erfaringer. 

Til sammen dekker likepersonene et bredt spekter av områder. Noen av dem vil ha erfaring med hvordan du skaffer deg en bolig.

Likepersonenes kompetanse er egenerfaringen. Likepersonen vil kunne kjenne til den usikkerheten rundt boligetablering som mange med utviklingshemming og deres pårørende føler. På den måten kan likepersonen være til hjelp og støtte. 

Les mer om likepersoner hos Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Du finner også en oversikt over personer du kan kontakte i lokallagene som har ulike erfaringer.

Større organisasjoner som har utviklingshemmede og pårørende som medlemmer er:

  • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
  • CP-foreningen
  • Autismeforeningen

I tillegg kan vi nevne mindre organisasjoner som:

  • Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
  • Foreningen for fragilt X-syndrom
  • Landsforeningen for Prader Willis syndrom
  • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Kompleks