Boliger til personer med utviklingshemming

Lån og tilskudd til oppgradering

Lån fra Husbanken

Du kan få lån til oppgradering fra Husbanken. Boligen må bruker mindre energi og være mer tilgjengelige etter oppgraderingen er ferdig.

Det er ikke noe i veien for at byggearbeidet også inneholder generelle vedlikeholds- og oppussingsarbeid, men tiltak som gir mindre energibruk og øker tilgjengelighet skal være hovedtiltaket i arbeidet. 

Lånet kan dekke alle kostnadene i prosjektet, så lenge lånet holder seg innenfor 90 prosent av antatt eiendomsverdi etter oppgraderingen.

I veilederen for lån fra Husbanken kan du lese om kravene for å få lån til oppgradering.

Tilskudd fra kommunen

Kommunen kan gi deg tilskudd til tilpasning for å gjøre boligen mer tilgjengelig. Hvis du har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få tilskudd for å gjøre boligen mer lettstelt og funksjonell. Det kan gi deg en bedre mulighet til å greie deg selv.

Tilskuddet kan du bruke til å fjerne terskler, gjøre det lettere å bruke badet hvis du sitter i rullestol, gjøre inngangen til boligen trinnfri eller andre tiltak som gjør hverdagen bedre.

Kommunens ergoterapeut kan gi gode råd om hvordan du kan tilpasse boligen best mulig etter ditt behov.

Kommunen kan også gi et tilskudd som kan dekke kostnader til utredning og prosjektering av ulike tiltak. Det betyr at du kan få hjelp av fagfolk (arkitekt, ingeniør, håndverker) til å finne ut hva du kan gjøre og hvor mye det vil koste.

Ta kontakt med kommunen for å høre om din kommune kan gi slike tilskudd.