Boliger til personer med utviklingshemming

Kjøp og salg av prisregulert bolig i borettslag

Husbanken gir investeringstilskudd til kommuner for å skaffe boliger til personer som har vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester. Fordi boligene har fått dette tilskuddet ble pris lavere enn markedspris for lignende boliger. Boligene kan være i et borettslag som kommunen har oppretter.

Kommunen må godkjenner kjøper

Vil du selge boligen din som er prisregulert, må kommunen først godkjenne salget og finne ut hvem som skal få kjøpe boligen av deg. Noen ganger finner selgeren en kjøper til boligen, og deretter er det opp til kommunen å godkjenne kjøperen eller ikke.

Hvis verken du eller kommunen finner en aktuell kjøper til boligen, kan kommunen kjøpe boligen og leie den ut til en person som har vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Kommunen har rett til å godkjenne kjøper til boligen, hvis salget skjer i løpet av de første 30 årene etter at boligen sto ferdig. Bestemmelser om dette står i vedtektene/reglene til borettslaget. Her står det at kommunen har tildelingsrett til boligene i så og så mange år. I noen tilfeller har kommunen sikret seg en rett til å tildele boligene / godkjenne kjøperne i en lengre periode enn 30 år.

Husbanken krever prisregulering

Eier du en bolig som delvis er finansiert gjennom investeringstilskudd fra Husbanken, blir prisen for boligen ved salg fastsatt på bakgrunn av bestemmelser om prisreguIering. Dette gjør at salgsprisen blir lavere enn det som er vanlig for lignende boliger i markedet.

Dette blir gjort for at også neste kjøper skal få glede av tilskuddet fra Husbanken. Tilskuddet skal komme kjøperne til gode i minimum 30 år etter at boligen stod ferdig. I vedtektene/reglene til borettslaget står det hvordan prisen på boligen skal bestemmes når du skal selge boligen din.

Det er ingen faste regler for prisreguleringen. Det er forskjellig fra borettslag til borettslag hvordan dette gjøres. Det er ganske vanlig å oppjustere prisen i hvert fall like mye som prisen på varer og tjenester har økt siden du kjøpte boligen. Det er også vanlig å gi et tillegg i prisen hvis du har oppgradert boligen som har ført til en verdiøkning. Ta kontakt med styret i ditt borettslag hvis du har tenkt å selge boligen din.

Det samme gjelder for den boligen du skal kjøpe. Kommunen må godkjenne salget til deg, og kjøpesummen blir beregnet etter reglene om prisregulering i det borettslaget du ønsker å flytte til.

Tilbakebetaling av tilskudd til etablering

Kommunen kan hjelpe med å finansiere et boligkjøp ved å gi startlånet med tilskudd til etablering. De kan da ha regler for å kreve tilbake en del av tilskuddet når du selger boligen. Slike regler kan variere fra kommune til kommune. Det er derfor lurt å gjøre seg kjent med reglene for tilbakebetaling av tilskudd i din kommune allerede når du kjøper boligen. &