Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Veileder

Husbanken kan fastsette nærmere veileder om gjennomføringen av kompensasjonsordningen.

(Forskriftens § 9)