Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra den 1.7.2024 til departementet bestemmer.

(Forskriftens § 10)