Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Særlige bestemmelser

Prosjektene skal følge bestemmelsene i forskrift 258 mars 2023 nr. 449 om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Prosjekter som har fått tilsagn må gjennomføres innen to år etter tilsagnsåret.

(Forskriftens § 6)

Prosjektet skal følge bestemmelser i Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger for å fremme barns og elevers helse, trivsel, lek og læring forebygge sykdom, skade og alvorlige hendelser.