Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Prioriteringer

Departementet kan fastsette regler om prioritering av søknader.

(Forskriftens § 7)

Departementet kan fastsette øvrige regler om prioritering. Om nødvendig vil det bli foretatt prioriteringer i forhold til mottatte søknader, etter kriterier fastsatt av departementet.