Rentekompensasjon

Rentekompensasjon til kyrkjer og kyrkjeinventar

Husbanken har ikkje middel til investeringar for 2023. Her er søknadsskjema for utbetaling av tilsagn som er gitt tidlegare: Rentekompensasjon for kyrkjer- og kyrkjeinventar

Rentekompensasjon for skule og symjeanlegg 2009—2016

Ordninga vart avslutta 31.12.2016.

Den årlege utbetalinga av rentekompensasjon skjer om lag i midten av desember kvart år.

Rentekompensasjon for omsorgsbustader og sjukeheimar

Ordninga vart avslutta 31.12.2004.

Den årlege utbetalinga av rentekompensasjon skjer om lag i midten av desember kvart år.

Rentesatsar for kompensasjonsordningane

Renta som blir lagt til grunn, er i samsvar med forskrift om lån fra Husbanken § 8-3.

Rentetabell 2023
Periode Rente
01.01.23 - 01.03.23 1,91 %
01.03.23 - 01.05.23 2,28 %
01.05.23 - 01.07.23 2,47 %
01.07.23 - 01.09.23 2,61 %
01.09.23 - 01.11.23 2,90 %
01.11.23 - 01.01.24 3.38 %
Rentetabell 2024
Periode Rente
01.01.24 - 01.03.24 3,74 %
01.03.24 - 01.05.24 4,01 %
01.05.24 - 01.07.24
01.07.24 - 01.09.24
01.09.24 - 01.11.24
01.11.24 - 01.01.25