Rentekompensasjon

Rentekompensasjon til kyrkjer og kyrkjeinventar

Husbanken har ikkje middel til investeringar for 2021. Her er søknadsskjema for utbetaling av tilsagn som er gitt tidlegare: Rentekompensasjon for kyrkjer- og kyrkjeinventar

Rentekompensasjon for skule og symjeanlegg 2009—2016

Ordninga vart avslutta 31.12.2016.
Den årlege utbetalinga av rentekompensasjon skjer om lag i midten av desember kvart år.

Rentekompensasjon for omsorgsbustader og sjukeheimar

Ordninga vart avslutta 31.12.2004.
Den årlege utbetalinga av rentekompensasjon skjer om lag i midten av desember kvart år.

Rentesatsar for kompensasjonsordningane:

Renta som blir lagt til grunn, er i samsvar med forskrift om lån fra Husbanken § 8-3

 

 Rentetabell 2021

   

 Rentetabell 2020

 
 01.01.21-01.03.21  0,30%    01.01.20-01.03.20  1,51%
 01.03.21-01.05.21  0,31%    01.03.20-01.05.20  1,56%
 01.05.21-01.07.21  0,33%    01.05.20-01.07.20  1,53%
 01.07.21-01.09.21  0,33%    01.07.20-01.09.20  1,07%
 01.09.21-01.11.21  0,25%    01.09.20-01.11.20  0,43%
 01.11.21-01.01.21  0,22%    01.11.20-01.01.21  0,30%