Rentekompensasjon

Rentekompensasjon til kyrkjer og kyrkjeinventar

Husbanken har ikkje middel til investeringar for 2023. Her er søknadsskjema for utbetaling av tilsagn som er gitt tidlegare: Rentekompensasjon for kyrkjer- og kyrkjeinventar

Rentekompensasjon for skule og symjeanlegg 2009—2016

Ordninga vart avslutta 31.12.2016.

Den årlege utbetalinga av rentekompensasjon skjer om lag i midten av desember kvart år.

Rentekompensasjon for omsorgsbustader og sjukeheimar

Ordninga vart avslutta 31.12.2004.

Den årlege utbetalinga av rentekompensasjon skjer om lag i midten av desember kvart år.

Rentesatsar for kompensasjonsordningane:

Renta som blir lagt til grunn, er i samsvar med forskrift om lån fra Husbanken § 8-3.

 Rentetabell 2023

   

 Rentetabell 2022

 
 01.01.23-01.03.23  1,91%    01.01.22-01.03.22  0,23%
 01.03.23-01.05.23  2,28%    01.03.22-01.05.22  0,40%
 01.05.23-01.07.23  2,47%    01.05.22-01.07.22  0,58%
 01.07.23-01.09.23  2,61%    01.07.22-01.09.22  0,73%
 01.09.23-01.11.23  2,90%    01.09.22-01.11.22  0,89%
 01.11.23-01.01.24  3.38%    01.11.22-01.01.23  1,24%