Rentekompensasjon

Rentekompensasjon til kyrkjer og kyrkjeinventar

Husbanken har ikkje middel til investeringar for 2022. Her er søknadsskjema for utbetaling av tilsagn som er gitt tidlegare: Rentekompensasjon for kyrkjer- og kyrkjeinventar

Rentekompensasjon for skule og symjeanlegg 2009—2016

Ordninga vart avslutta 31.12.2016.
Den årlege utbetalinga av rentekompensasjon skjer om lag i midten av desember kvart år.

Rentekompensasjon for omsorgsbustader og sjukeheimar

Ordninga vart avslutta 31.12.2004.
Den årlege utbetalinga av rentekompensasjon skjer om lag i midten av desember kvart år.

Rentesatsar for kompensasjonsordningane:

Renta som blir lagt til grunn, er i samsvar med forskrift om lån fra Husbanken § 8-3

 

 Rentetabell 2021

   

 Rentetabell 2022

 
 01.01.21-01.03.21  0,30%    01.01.22-01.03.22  0,23%
 01.03.21-01.05.21  0,31%    01.03.22-01.05.22  0,40%
 01.05.21-01.07.21  0,33%    01.05.22-01.07.22  0,58%
 01.07.21-01.09.21  0,33%    01.07.22-01.09.22  0,73%
 01.09.21-01.11.21  0,25%    01.09.22-01.11.22  
 01.11.21-01.01.21  0,22%    01.11.22-01.01.22