Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Sanksjoner ved mislighold

Dersom forutsetningene for rentekompensasjon ikke er overholdt, kan Husbanken redusere eller stanse utbetalingen av rentekompensasjonen, og eventuelt kreve tilbakebetaling fra den aktuelle kommunen.

(Forskriftens § 8)

Sanksjoner ved mislighold kan inntreffe dersom rentekompensasjonen ble utbetalt med bakgrunn av uriktige opplysninger fra kommunen. Dersom skolen legges ned eller blir solgt, vil utbetalingen av rentekompensasjonen avsluttes.