Veileder for rentekompensasjon for læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene

Om veilederen

Denne veilederen er til hjelp for kommuner som vil søke om kompensasjon for renteutgifter til investering i læringsarenaer, utstyr og inventar i skolene.

Forskriftsteksten er gjengitt i egen boks. Veiledningsteksten utfyller forskriften og er til hjelp for å forstå regelverket.