7. Veiledning og oppfølging

Husbanken skal gi råd til studentsamskipnadene og har ansvaret for å følge opp prosjektene gjennom hele byggeprosessen for å sikre at fastsatte vilkår for tilskuddet etterleves.

(Forskrift § 7) 

Husbanken skal følge opp prosjektene for å sikre at fastsatte vilkår for tilskuddet etterleves. Husbanken stiller seg til rådighet for å hjelpe studentsamskipnadene i søknadsprosessen.

Husbankens kan veilede og følge opp søknads- og byggeprosessen:

  • gjennom å delta på ett eller flere byggemøter underveis
  • ved å gjennomføre ei sluttbefaring før utbetaling av det siste tilskuddet

Sluttbefaring er ikke en kontroll etter plan- og bygningsloven, men en sjekk av at prosjektet er gjennomført etter intensjonen og de forutsetninger som er gitt Husbanken ved søknad om utbetaling av trinn 2. Prosjekteier skal melde fra til Husbanken dersom det oppstår avvik som har konsekvenser for utførelsen, kostnader og fremdriften.

(Retningslinje 7) 

Forklaring retningslinje 7, første ledd

Det forutsetter at studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene knytter til seg profesjonelle aktører i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene. Husbankens oppgave er å veilede/gi råd i søknadsprosessen, for å sikre at prosjektene samsvarer med retningslinjene for tilskudd til studentboliger. For å kunne følge byggeprosessen på en god måte, er det viktig at søknaden og dokumentasjonen er klar og tydelig.