Om veiledningen til tilskudd til studentboliger

Denne veilederen utdyper retningslinjene for studentsamskipnader og studentboligstiftelser som skal søke statlig tilskudd til bygging av studentboliger.

Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler tilskudd til studentsamskipnader og studentboligstiftelser etter søknad. Tildelingen skjer normalt i januar/februar.

Husbanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det betyr at studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene må søke Husbanken om godkjenning av prosjekter som de planleggere oppført med tilskudd. 

Det er viktig at samskipnader/boligstiftelser som planlegger nye prosjekter, tar kontakt med Husbanken så tidlig som mulig.

Forskriften og retningslinjene er gjengitt i innledningen til hvert kapittel. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.