Hvem kan få tilskudd

Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser.

(Forskrift § 2)

Med studentboligstiftelse menes en stiftelse som i all hovedsak har forvaltning av studentboliger som formål, jamfør § 2 i Samskipnadsloven.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli ansett som en studentboligstiftelse:

  • Stiftelsens formål er å erverve, bygge og leie ut studentboliger.
  • Stiftelsen kan i begrenset grad også drive annen aktivitet utover forvaltning av studentboliger, slik som for eksempel kiosk eller liten dagligvarehandel. Utleie av tilleggsarealer i direkte tilknytning til studentboligbygget kan aksepteres, for eksempel utleie til butikk, servering, parkeringsplasser, trening og liknende i første etasje.

(Retningslinje 2)