2. Hvem kan få tilskudd

Forskrift § 2 Hvem kan få tilskudd

Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser.

Det er bare studentsamskipnader og studentboligstiftelse som er forhåndsgodkjent av Kunnskapsdepartementet som kan søke tilskudd.