Kan du få bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Hvor mye bostøtte du kan få hver måned, kommer an på inntektene og boutgiftene til husstanden din.

Hvis den samlede inntekten til alle voksne i husstanden er høyere enn den øvre grensen for inntekter, har du ikke rett til bostøtte. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Merk at det er inntekten før skatt som brukes når bostøtte blir beregnet.

Dette regnes som inntekter

Dette regnes som boutgifter

Finn ut hvor mye bostøtte du kan få

Du kan bruke bostøttekalkulatoren for å finne ut om du har rett til bostøtte og hvor mye du kan få.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om bostøtte eller trenger hjelp, skal du snakke med kommunen din.

Denne komponenten krever JavaScript

Laster inn opplysninger...

Mer om bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte hvis du er

 • over 18 år og ikke i førstegangstjenesten
 • under 18 år og har barn

Er du eller noen i husstanden din student? Les om reglene som gjelder for studenter, elever og lærlinger.

Bor du i bokollektiv? Som hovedregel har du ikke rett til bostøtte når du bor i kollektiv. Det er unntak hvis du bor i kollektiv av helsemessige eller sosialfaglige grunner. Les mer om bostøtte til bokollektiv.

Er du forelder til et barn med delt fast bosted? Da kan du føre barnet opp på søknaden din. Les mer om delt fast bosted

Boligen din må være godkjent til boligformål og ha

 • egen inngang
 • eget bad og toalett
 • kjøkkenløsning
 • mulighet for hvile

Les mer om hva som er en godkjent bolig.

Ved elektronisk søknad henter vi opplysninger fra andre offentlige registre, du slipper å fylle ut all informasjon selv.  Logg inn med elektronisk ID for å søke.

Søk om bostøtte

Mangler du elektronisk ID eller trenger du søknadsskjema på papir? Les mer om e-ID og finn søknadsskjema.

Trenger du hjelp til å søke, må du kontakte kommunen du bor i. Du finner kontaktinformasjon i bunnen av denne siden eller på kommunens nettsider.

 • Du har for høy inntekt.
 • Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret.
 • Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger.
 • Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget.
 • Boligen din tilfredsstiller ikke kravene.

Dette skjer etter at du har sendt inn søknad:

Søknaden din blir behandlet

Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem. Kommunen sjekker opplysningene du har gitt og kontrollerer at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon. Leverer du søknaden på papir, er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden din i systemet.

Her kan du lese mer om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Du får svar på søknaden din

Hvis søknaden blir innvilget, får du vedtak og utbetaling den 20. neste måned. Er den 20. i en helg eller en helligdag, blir bostøtten utbetalt siste virkedag før. 

Vedtaket blir sendt til deg elektronisk. Dersom du heller ønsker å motta vedtak som papir i posten må du reservere deg mot digital post.

Hvor mye bostøtte du mottar per måned, kommer an på inntektene dine. Hvis inntekten din går opp eller ned, vil bostøtten også variere.

Får du avslag én måned på grunn av for høye inntekter, blir søknaden din automatisk videreført. Etter tre avslag, må du søke på nytt.

Du må melde fra om endringer

Du må melde fra hvis det skjer endringer i opplysningene du har oppgitt i søknaden din. Hvis du flytter, må du sende inn ny søknad.

Dette må du melde fra om: 

 • noen flytter ut eller inn i boligen din
 • endringer i nærings-, kapital- eller utenlandsinntekter
 • endringer i netto formue
 • endringer i boutgifter
 • noen i husstanden blir student
 • noen i husstanden begynner eller avslutter førstegangstjeneste
 • nytt kontonummer

Bostøtten kan bli beregnet på nytt

Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre korrigerer inntekten de har rapportert inn til Skatteetaten én eller flere måneder, beregner vi automatisk bostøtten din på nytt for aktuelle måneder. Vi utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte og krever tilbake hvis du har fått for mye.

Sosialhjelp

Hvis du søker økonomisk sosialhjelp til å dekke boutgiftene dine, vil kommunen som regel kreve at du søker bostøtte. Har du rett til bostøtte, vil kommunen trekke fra bostøtten i utmålingen av sosialhjelp. Kommunen kan også utbetale full sosialhjelp og få bostøtten utbetalt til kommunen.

Vær oppmerksom på at selv om bostøtten blir utbetalt til kommunen, så er det du som må passe på at vi har riktige opplysninger.

Dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP)

Du kan ha rett til bostøtte selv om du mottar dagpenger eller AAP. Dagpenger og AAP blir utbetalt hver 14. dag. I noen måneder vil du derfor få tre utbetalinger. I disse månedene kan du få avslag eller mindre bostøtte på grunn av for høy inntekt. Les mer om AAP, dagpenger og bostøtte.

Du kan gi fullmakt

Hvis du vil ha hjelp i bostøttesaken din, kan du gi fullmakt til en person du har tillit til. Les mer om å gi fullmakt til å søke bostøtte.

Til deg som er verge eller fullmektig

Som verge eller fullmektig for en søker, må du sende fullmakten til bostøttekontoret i den kommunen eller bydelen søkeren bor i. Les mer om å søke bostøtte som verge eller fullmektig.