Foreldre til barn med delt fast bosted blir likestilte 

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted. Fra 1. juni 2021 kan derfor barn med delt fast bosted, være med på begge foreldrenes bostøttesøknad.  

Endringen skal bidra til å bedre bosituasjonen for barn.

  • Endringen gjelder også eventuelle barn til samboere eller andre voksne i husstanden.
  • Det er en forutsetning at avtalen om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret.

Hva er delt fast bosted?

Etter samlivsbrudd kan foreldre avtale hvilken bostedsordning barna skal ha; delt fast bosted eller fast bosted.

  • Fast bosted betyr at barnet bor med den ene forelderen, og har samværsavtale med den andre.
  • Delt fast bosted betyr at barnet har fast bosted hos begge foreldrene. 

Delt fast bosted er en juridisk avtale i henhold til barneloven § 36. En slik avtale innebærer at begge foreldrene i fellesskap tar større avgjørelser på vegne av barnet. Dette er i motsetning til en samværsavtale, hvor den ene forelderen har aleneomsorg for barnet, og kan ta alle avgjørelser alene.

Det er ikke avgjørende hvor mye barnet overnatter hos den enkelte forelder.