Slik søker du om bostøtte

Det enkleste for deg er å søke elektronisk. Dersom du ikke har mulighet til det, kan du søke på papirskjema.

Når du søker elektronisk, henter vi en del opplysninger fra andre offentlige registre. Du slipper å fylle ut all informasjon i søknaden selv, og det blir enklere for deg å søke. Logg inn med BankID eller annen e-ID for å søke elektronisk.

Søk bostøtte

Slik skaffer du deg elektronisk ID (difi.no)

Søknadsskjema på papir

Du kan fylle inn søknadsskjemaet og sende det i posten hvis du ikke kan søke elektronisk. 

Du må søke på papir hvis 

  • det ikke er mulig for deg å søke elektronisk. 
  • du bor i privat kollektiv. Da må du i tillegg fylle ut eget skjema for bokollektiv. Se under.
  • du betaler skatt av barns formue og ønsker fratrekk for dette. Da må du i tillegg fylle ut eget skjema. Se under.
  • en person er registrert på søknadsadressen i folkeregistrert, men bor ikke der. Det kan gjelde studenter som bor på studiestedet eller andre personer som ikke har meldt flytting til Folkeregisteret. I søknaden må du opplyse om hvem som har flyttet og hvorfor det ikke er meldt flytting til Folkeregisteret. 

Søknadsskjema bostøtte -bokmål (PDF)
Søknadsskjema bostøtte - nynorsk (PDF)

Skjema for bokollektiv - bokmål (PDF)
Skjema for bokollektiv - nynorsk (PDF)

Skjema for barns formue - bokmål (PDF)
Skjema for barns formue - nynorsk (PDF)

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post. Du må skrive den ut og sende den til kommunen på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider om din kommune tilbyr denne tjenesten.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden? 

Da må du ta kontakt med kommunen du bor i.