Utbetaling av bostøtte i 2021

Bostøtten blir utbetalt den 20. hver måned, og fredagen før når den 20. faller på en helg eller en helligdag. 

Utbetalingsdatoen er dagen du har pengene på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto vil variere, og avhengig av banken som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

Minste utbetaling i 2021 er 50 kroner.

Utbetalinger 2021

Januar 20.01.21
Februar 19.02.21
Mars 19.03.21
April 20.04.21
Mai 20.05.21
Juni 18.06.21
Juli 20.07.21
August 20.08.21
September 20.09.21
Oktober 20.10.21
November 19.11.21
Desember 20.12.21

Har du byttet kontonummer? Logg inn og endre kontonummeret ditt

Husk å melde fra om endringer!

Hvis det skjer endringer som kan påvirke beregningen av bostøtte, har du plikt til å melde ifra. Klikk her for å se hva du kan endre og hvordan du gjør det.